Auteur: bonnetadmin

Restschuldregeling Eigen Woning

De restschuldregeling eigen woning wordt niet verlengd

De regeling waardoor de rente op de restschuld van een verkochte woning aftrekbaar is eindigt op 31 december 2017 en zal niet worden verlengd. De Staatssecretaris ziet geen reden om deze crisismaatregel te verlengen aangezien de doorstroming op de woningmarkt zich heeft hersteld. Woningen die vanaf 1 januari 2018 met een restschuld worden verkocht kunnen hierdoor geen renteaftrek claimen voor de restschuld. Voor huizen die voor deze tijd zijn verkocht blijft de regeling natuurlijk nog wel gelden (een renteaftrek inzake de restschuld voor maximaal 15 jaar na verkoop van de voormalige eigen woning).

Wet DBA opgeschort

De Wet DBA wordt verder opgeschort tot 1 juli 2018.

Eerder was al overeengekomen dat de wet werd opgeschort tot 1 januari 2018 maar dat wordt nu dan 01 juli 2018. Dit is verder opgeschoven zodat het nieuwe kabinet een keuze kan nemen inzake de beoordeling van arbeidsrelaties.

Ook krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers hierdoor de tijd om hun werkwijze indien nodig aan te passen.

De belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillende.

Tijdklemmen belastingvrije uitkering eigen woning-producten vervallen.

Op 1 april 2017 zijn de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten voor de eigen woning vervallen. Deze tijdklemmen hielden in dat voor dergelijke producten minimaal 15 of 20 jaar premies of bedragen moesten zijn betaald om te kunnen genieten van een belastingvrije uitkering (tot € 162.500 per persoon). De volgende voorwaarden blijven wel gelden: De gehele uitkering dient te worden gebruikt om de eigenwoningschuld of restschuld af te lossen, ieder jaar zijn alle premies betaald en de hoogste premie is niet meer dan 10 keer de laagst betaalde premie. Let wel deze aanpassing is geen aanmoediging om uw product nu af te kopen, dit kan in sommige gevallen namelijk nadelig voor u uitpakken.

Nederlanders werken vaker buiten kantooruren

Werken buiten de gangbare kantooruren is steeds vaker de norm. Zelfstandigen met personeel werken het meest buiten kantoortijden (92 procent). Bij zelfstandigen zonder personeel is dat 84 procent. Bij werknemers met een flexibele arbeidsrelatie komt het iets vaker voor dan bij vaste werknemers, 68 procent tegen 59 procent. 

Zelfstandigen met personeel werken vooral veel vaker op zaterdag dan vaste werknemers. Zij werken ook vaker in de avond, op zondag of in de nacht.

Flitsfoto’s en privé gebruik auto

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Belastingdienst de foto’s van snelwegcamera’s niet mag gebruiken voor het aantonen van privégebruik auto van de zaak. Het gebruik van deze foto’s is een inbreuk op het privéleven waarvoor niet genoeg wettelijke grondslag bestaat.

    

 

CONTACT

Mail ons: info-bp@konings-meeuwissen.nl

Bel ons: 0412-632905