Afschaffing minimumjeugdloon

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarbij jongeren vanaf 21 jaar recht hebben op het volledig wettelijk minimumloon en een verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon van 18 tot en met 20 jarigen, aangenomen. Deze verhoging zal de komende jaren in stappen worden ingevoerd.

    

 

CONTACT

Mail ons: info-bp@konings-meeuwissen.nl

Bel ons: 0412-632905