Restschuldregeling Eigen Woning

De restschuldregeling eigen woning wordt niet verlengd

De regeling waardoor de rente op de restschuld van een verkochte woning aftrekbaar is eindigt op 31 december 2017 en zal niet worden verlengd. De Staatssecretaris ziet geen reden om deze crisismaatregel te verlengen aangezien de doorstroming op de woningmarkt zich heeft hersteld. Woningen die vanaf 1 januari 2018 met een restschuld worden verkocht kunnen hierdoor geen renteaftrek claimen voor de restschuld. Voor huizen die voor deze tijd zijn verkocht blijft de regeling natuurlijk nog wel gelden (een renteaftrek inzake de restschuld voor maximaal 15 jaar na verkoop van de voormalige eigen woning).

    

 

CONTACT

Mail ons: info-bp@konings-meeuwissen.nl

Bel ons: 0412-632905